Kjøpsbetingelser

 

Generelt: De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Lillebaby.no. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Lillebaby.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Viktig informasjon: Vennligst oppgi riktig navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse da vi noen ganger ønsker å komme i kontakt med deg som kunde på grunn av for eksempel utsolgt vare, varen er ute av produksjon, heftelse i forbindelse med leverandører, eller du skal hente hos oss ect.


Produktbilder: Våre produktbilder vises så nært vi klarer korrekt fargegjengivelse, men vi gjør oppmerksomme på at det kan forekomme mindre avvik på bildene. Farge kan også variere noe, avhengig av skjerm/skjerminnstilling.


Priser og levering: Alle oppgitte priser er salgspris og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt, selv om de står som tilgjengelige i nettbutikken. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Lillebaby.no sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Kundens plikter: Den som er registrert som kunde hos Lillebaby.no, er ansvarlig for betaling av de varer Lillebaby.no leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Lillebaby.no sin side.


Aldersgrense: For å handle på Lillebaby.no må bestiller være over 18 år.


Endring i vilkårene: Lillebaby.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur: Hvis Lillebaby.no er forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av en omstendighet når partene ikke kan råde over den, er Lillebaby.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Personopplysninger: Lillebaby.no behandler persondata ifølge Lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.


OrdrebekreftelseDu vil motta en ordrebekreftelse på e-post straks du har bestilt varer fra oss. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, og kontroller at den er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på ordrebekreftelsen din i tilfelle opplysninger skulle være nødvendig. Dersom du ikke mottar ordrebekreftelse pr e-post, vennligst kontakt oss.

Uavhentede pakker / feil leveringsadresse: For uavhentede pakker eller om feil adresse er oppgitt og ordren returneres Lillebaby.no, belastes fraktpris x 2.

 

 

 

Betal med Klarna Faktura